Flipping the Classroom

Meer tijd over voor persoonlijke aandacht, begeleiding op maat en het beantwoorden van vragen

Wat is het?
Flipping the classroom is geen webtool. Het is een werkvorm waarbij de klassieke manier van lesgeven wordt omgedraaid, geflipped. De les die normaal gegeven zou worden wordt vooraf opgenomen en de opname wordt gedeeld met de studenten. Dat gebeurt voor de feitelijke les plaats heeft. Tijdens de les die erop volgt kan worden gewerkt aan opdrachten om de kennis tot uitvoer te brengen.

Benodigdheden
Videocamera of webtool voor schermopnames, communicatie met studenten (It’s Learning, e-mail, what’s app).

Toepassingen

  • Instructie vooraf, werken aan opdrachten de dag erna tijdens de les.

  • Ook leuk toe te passen als start van een groter project.

  • Studenten kunnen ook vooraf in groepjes de opnames bekijken en al brainstormen of aan een opdracht beginnen.

Tips

  • Laat studenten een schermopname of film maken van een les. Zo leren ze nog sneller en het scheelt jou als docent werk.

Hoe werkt het?

  • Er wordt een opname gemaakt van een les. Dat kan op verschillende manieren. je kunt een les filmen met een camera of telefoon maar je kunt ook alleen een schermopname maken van bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie. Bekijk de pagina van de webtool ‘Screencast-O-Matic‘ om te zien hoe dat werkt.

  • De opname deel je met de studenten. Je kunt daar al een instructie aan toevoegen.

  • De dag erna (of later) wordt tijdens de les gewerkt aan opdrachten, een project of een proeve. Als docent kun je nu iedereen de aandacht geven die ze nodig hebben.

  • De student kan de opname vaker bekijken wanneer het nodig is.

  • De docent kan de les hergebruiken en hoeft dus niet telkens hetzelfde te vertellen tijdens zijn vele lessen.

  • Elke student kan op deze manier op de voor hem beste manier werken om lesstof tot zich te nemen.

Veel flip- en filmplezier!

Flipgrid

Studenten filmen zichzelf, oefenen het spreken en geven elkaar feedback

Nearpod

Maak je les interactief voor tijdens de les of voor leren op afstand

Forms

Toetsen of een quiz maken, of aanmeldingsformulieren maken voor een ouderavond.

Formative

Voorkennis activeren, stof formatief toetsen, een hele les met opdrachten maken en alles online nakijken