Kahoot

The game is on!

Wat is het?
Kahoot is DE webtool waarmee heel snel een quiz, een discussie of een peiling kan worden gehouden. Door het spelelement (gamification) worden studenten extra gemotiveerd de vragen juist te beantwoorden. Tijdens de quiz worden de tussenstanden in beeld gebracht en na de quiz kan een totaaloverzicht worden weergegeven in Excel.

Benodigdheden
Laptop met internet verbinding. Gratis Kahoot account.

Toepassingen

 • Test of de lesstof is blijven hangen.

 • Motiveer en activeer de studenten door het Game-effect..

 • Na de quiz kun je de resultaten exporteren naar Excel voor een zeer compleet overzicht.

 • Vergeet niet de antwoorden te bespreken en feedback te geven!

Tips

 • Kies de ‘challenge’-optie zodat de quiz thuis gemaakt kan worden als huiswerk.

 • Pas de tijdslimiet aan en speel met punten voor een spannende quiz.

 • Herhaal de quiz met de vragen in een andere volgorde. Zo blijft de ‘stof’ nog beter hangen.

 • Vervang de ‘saaie’ toets door een quiz.

 • Gebruik ook de ‘discussie optie’ voor een levendig debat met je studenten.

Hoe werkt het?

 • Ga naar Create.kahoot en maak een gratis account aan.

 • Klik bij ‘Create new Kahoot’ op Quiz, Discussion of Survey en geef de Kahoot een naam van bijvoorbeeld de lesstof die je wilt behandelen.

 • Maak de vragen. Bij elke vraag kun je aangeven hoeveel tijd de student krijgt om te antwoorden en of het puntenvraag moet zijn. Het leukste is om wel met punten te werken.

 • Onderaan de vraag kun je meerdere antwoorden toevoegen en het juiste antwoord aangeven.

 • Voor de volgende vraag klik je op ‘add question’. Als er voldoende vragen zijn toegevoegd klik je op ‘save & continue’.

 • Als laatste zet je de taal op Nederlands en kies je het soort publiek.

 • Klik op ‘play’. In dit scherm kunnen nog enkele instellingen worden aangepast.

 • Tenslotte klik je op ‘launch’ en de quiz begint.

Let’s play the game!

Nearpod

Maak je les interactief voor tijdens de les of voor leren op afstand

Forms

Toetsen of een quiz maken, of aanmeldingsformulieren maken voor een ouderavond.

Formative

Voorkennis activeren, stof formatief toetsen, een hele les met opdrachten maken en alles online nakijken

Socrative

Met Socrative maak je interactieve formatieve toetsen of een quiz​​