Mentimeter

Interactief onderwijs en smartphones als stemkastjes

Wat is het?
Mentimeter  is een Interactieve tool waarmee de docent een vraag of een stelling opvoert waar de studenten via hun smartphone antwoord op kunnen geven. De resultaten worden direct op het scherm getoond.

Benodigdheden
Laptop, beamer/smartboard, Mentimeter account (gratis of betaald).

Toepassingen

 • Voeding voor een discussie of debat.

 • Vragen stellen om direct het leereffect te toetsen.​

 • Afnemen van een poll (enquête).

 • Quizzen maken

Tips

 • Laat de studenten zelf Mentimeter inzetten om in groepjes tot een gesprek te komen. Ze kunnen zelf vragen formuleren en in groepjes of klassikaal via Mentimeter de vragen stellen. Mentimeter is ook handig tijdens vergaderingen en studiedagen in te zetten.

Hoe werkt het?

 • Ga naar Mentimeter.com en maak een gratis account aan. Dat kan ook via je Facebook of Google+ account.

 • Volg de tour of skip en begin direct.

 • Kies een naam voor jouw event, bijvoorbeeld de les waarin je Mentimeter gaat toepassen.

 • Kies het type vraag, multiple choice, stellingen (scales), open vraag, 100 punten-vraag etc.

 • Vul de mogelijke antwoorden in indien het vraagtype daarom vraagt.

 • Voeg meer vragen toe door te klikken op ‘add new question’. Als je voldoende vragen hebt gemaakt klik je op ‘done’.

 • In het linker menu zijn diverse instellingen en ook de layout aan te passen. Bij open vragen kun je de vorm waarin de antwoorden op het scherm verschijnen kiezen. Zo kun je ze in tekstballonnen laten verschijnen of in een ‘wordcloud’.

 • Klik op start om de vragen te activeren. Op het scherm verschijnt vanzelf een instructie voor de studenten over hoe ze kunnen antwoorden.

Meten is weten…

Flipgrid

Studenten filmen zichzelf, oefenen het spreken en geven elkaar feedback

Nearpod

Maak je les interactief voor tijdens de les of voor leren op afstand

Formative

Voorkennis activeren, stof formatief toetsen, een hele les met opdrachten maken en alles online nakijken

Flipping the Classroom

Meer tijd over voor persoonlijke aandacht, begeleiding op maat en het beantwoorden van vragen